Добро дошли у нашу Е-школу

Ова школа има, за сада, два различита курса а на Вама је да изаберете курс који Вам одговара тј. област у којој хоћете да напредујете.

1. Први курсПрипрема за пријемни испит из математике за упис у рачунарски смер гимназије” намењен је ученицима осмог разреда основне школе који желе да упишу посебан гимназијски смер – ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику.

На основу нашег вишегодишњег искуства и успешно положених пријемних испита наших ученика, гарантујемо да ћете и Ви положити пријемни испит ако прођете цео програм овог курса.

Планом рада је предвиђено да ученик уради преко 400 припремљених задатака којима су покривене све области математике које се уче у основној школи а затим да уради око 200 задатака који су слични онима који ће бити на следећем пријемном испиту за рачунарски смер.

Да би се то све постигло треба почети на време и у лаганом ритму савладавати градиво како би се сасвим мирно и спремно дочекао крај маја или почетак јуна следеће године када ће бити организован пријемни испит.

Програм курса је подељен на седам тема са задацима за припрему и три теме са задацима који су били на претходним пријемним испитима.

У свакој књизи у свакој теми, осим задатака, постоји линк помоћ који ученицима на разумљив начин открива идеју задатка, ако нису успели сами до ње да дођу. Такође, постоји и линк решење иза ког се крије решење задатка да би сваки ученик могао да провери да ли је тачно урадио задатак.

Начин израде појединих задатака је могуће погледати и путем видео снимка, који ће наставник урадити по потреби, а за сваки договор могуће је послати смс поруку на телефон 064/1163365 и електронску поруку на адресу mnbjelic@gmail.com. За договор пре почетка курса могућ је и телефонски разговор.

Пре почетка курса потребно је напоменути да је за решавање оваквих задатака потребан другачији приступ од оног на редовним часовима када се “јури петица” а сви наши бивши полазници курса управо тај приступ истичу као највећу предност е-школе МИНС.

2. Други курс намењен је ученицима четвртог и петог разреда основне школе који желе да науче основе такмичарског програмирања и побољшају знање стечено на редовним часовима информатике и рачунарства као и ученицима који у будућности желе да се баве програмирањем.

Програмирање се учи у програмском језику С++ који је и најзаступљенији на такмичењима и препоручен је од организатора. Инсталација С++ је једноставна и бесплатна и можете је преузети са неколико различитих веб страница.

Овим курсом обухваћене су следеће области:

  1. Увод у програмирање (алгоритам и програм)
  2. Линијске структуре
  3. Разгранате структуре
  4. Петље (for и while)
  5. Низови
  6. Израда игрица.

У свим областима су дате теоријске основе и урађени примери задатака. Задаци су конципирани тако да су слични претходним задацима из појединих области, али и довољно различити да би ученик морао сам да дође до идеје и примени је.

Задаци су поређани по систему поступности (од лакшег ка тежем) а врхунац су задаци са такмичења. Консултације за задатке се заказују смс поруком или електронском поштом.